HELI和CHL如何分别?哪儿家是越南独家代理?

HELI和CHL如何分别?哪儿家是越南独家代理?

HELI和CHL如何分别?哪儿家是越南独家代理?

现在在越南,来自中国生产的叉车比较多样,因此客户在判断哪儿家是独家代理还有些困难。

中国品牌现在有两家最大品牌是合力(HELI)和杭叉(HANGCHA)。其中合力还有另外一个小品牌叫CHL,是同个厂的。

那如何分别HELI和CHL的?两者的区别?

合力(HELI)叉车在越南由平明叉车有限公司授权独家代理的,哦明明公司有着06年经营叉车的经验,是销售中国叉车的先锋单位。至今,平明公司在河内、清华、胡志明、平阳都有代理的办事处

CHL由中国合力叉车(越南)销售给批发的,在平阳和北江的办事处。

两个牌子有着许多区别

Nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Call Now Button热线 0911525112